Bereken je Prijs

1. Je bent

2. Je woont in

3. Bereken mijn prijs voor

4. Je hebt ...


5. Je kent jouw huidig verbruik

Mijn aardgasverbruik
i You can find your annual expected gas usage on any recent gas bill. If you don't know your annual expected gas usage, please select "no" above. The system will then continue its calculation with an average usage of 14200 kWh.
kWh
Dag Nacht
Mijn elektriciteitsverbruik
i Je kan het jaarlijks verwachte elektriciteitsverbruik terug vinden op een recente afrekenfactuur. Indien je het verwachte jaarverbruik niet kent, selecteer dan bovenaan "neen". Rekenmodule rekent dan met standaardverbruik van 3200 kWh.
kWh